01429 230340 enquiries@exwold.com

SITE RULES – LITHUANIAN

Vairuotojų lankymosi svetainės taisyklės

Žemiau pateikiamos mūsų svetainės taisyklės lietuvių kalba. Prieš įeidami į “Exwold” svetaines, atidžiai jas perskaitykite.

Lithuanian - Flag

1. Visi atvykstantys vairuotojai, atvykę į vietą, privalo paspausti barjero mygtuką, tada juos pasitiks ir instruktažuos įvažiuojantis/išvežamas krovinys.

2. Atvykstantis vairuotojas privalo pranešti apie bet kokias problemas, susijusias su jo kroviniu ar transporto priemone, šiuo metu veikiantiems kroviniams.

3. Svetainėje yra 10 mylių per valandą greičio apribojimas, kurio visada reikia laikytis.

4. Visada laikykitės visų nurodymų, kuriuos davė svetainės darbuotojai / šakinių krautuvų operatoriai.

5. Pakrauti /iškrauti atvykęs vairuotojas turi išjungti variklį, nuimti raktelius nuo uždegimo ir įjungti rankinį stabdį. Tai labai svarbu, nes variklio išjungimas šakinio krautuvo operatoriui rodo, kad esate pasiruošęs pakrauti/iškrauti.

6. Pradėjus pakrovimą arba iškrovimą, transporto priemonės jokiomis aplinkybėmis negalima perkelti be išankstinio šakinio keltuvo operatoriaus leidimo.

7. Vienu metu statybvietėje gali veikti keletas šakinių krautuvų. Visada būkite budrūs ir, kai tik įmanoma, būkite kabinoje.

8. Vairuotojams neleidžiama judėti toliau nuo savo transporto priemonės be palydos. Jei vairuotojas reikalauja naudotis įrenginiais, tai turėtų būti daroma pakrovimo ir (arba) iškrovimo proceso pabaigoje.

9. Atvykę vairuotojai privalo pranešti apie bet kokius vos neįvykusius praleidimus ar nelaimingus atsitikimus būdami vietoje, kad ir kokie nedideli jie būtų, svetainės prižiūrėtojui.

10. Jei priešgaisrinė signalizacija suskamba būnant statybvietėje, vairuotojai turi nuvykti į automobilių stovėjimo aikštelėje esančią vietą. Vairuotojai privalo visada laikytis visų statybvietės darbuotojų nurodymų.

Other European Languages

English - Flag

Site rules - English

German - Flag

Site rules - German

French - Flag

Site rules - French

Italian - Flag

Site rules - Italian