01429 230340 enquiries@exwold.com

SITE RULES – BULGARIAN

Правила на сайта за посещение на шофьори

По-долу са описани правилата на нашия сайт на български език. Моля, прочетете ги внимателно, преди да влезете в сайтовете на Exwold.

Bulgarian - Flag

1. Всички посещаващи шофьори трябва да натиснат бутона за бариера при пристигане на място, след което ще бъдат посрещнати и инструктирани от служителя за влизане / излизане на стоките.

2. Посещаващият шофьор трябва да докладва за всички проблеми с товара или превозното средство на стоките, които влизат / излизат на този етап.

3. Сайтът има ограничение на скоростта от 10 мили в час, което трябва да се спазва по всяко време.

4. Винаги следвайте инструкциите, дадени от оперативните работници на обекта / операторите на мотокари.

5. Веднъж в положение за зареждане/разтоварване, гостуващият водач трябва да изключи двигателя, да извади ключовете от запалването и да задейства ръчната спирачка. Това е много важно, тъй като изключването на двигателя показва на оператора на мотокар, че сте готови да бъдете натоварени / разтоварени.

6. След като товаренето/разтоварването е започнало, при никакви обстоятелства превозното средство не може да бъде премествано без предварително разрешение от оператора на мотокара.

7. Може да има редица мотокари, работещи на място по всяко време. Моля, бъдете бдителни по всяко време и останете в кабината, когато е възможно.

8. Шофьорите нямат право да се отдалечават от автомобила си без придружител. Ако водачът изисква използване на съоръженията, това трябва да се направи в края на процеса на товарене/разтоварване.

9. Посещаващите шофьори са длъжни да съобщават за всички близки пропуски или произшествия, докато са на място, без значение колко незначителни, на ръководителя на обекта.

10. Ако пожарната аларма прозвучи, докато са на място, шофьорите трябва да се отправят към сборния пункт, разположен на паркинга. Шофьорите трябва да следват всички инструкции, дадени от персонала на обекта по всяко време.

Other European Languages

English - Flag

Site rules - English

German - Flag

Site rules - German

French - Flag

Site rules - French

Italian - Flag

Site rules - Italian