01429 230340 enquiries@exwold.com

SITE RULES – LATVIAN

Vietnes noteikumi autovadītāju apmeklēšanai

Zemāk ir mūsu vietnes noteikumi latviešu valodā. Lūdzu, rūpīgi tos izlasiet, pirms ieejat Exwold vietnēs.

Latvian - Flag

1. Visiem autovadītājiem, kas ierodas uz vietas, ir jānospiež barjeras poga, pēc tam viņus sagaidīs un instruēs kravas iekšā/ārā.

2. Autovadītājam, kas ierodas, jāziņo par jebkādām problēmām ar kravu vai transportlīdzekli kravām, kas šajā posmā stājas spēkā.

3. Vietnei ir 10 jūdžu ātruma ierobežojums, kas vienmēr jāievēro.

4. Vienmēr ievērojiet visus norādījumus, ko snieguši vietnes darbinieki / dakšu pacēlāju operatori.

5. Kad apmeklējošais vadītājs ir noslogots/izkrauts, viņam jāizslēdz motors, jāizņem atslēgas no aizdedzes un jāiedarbina rokas bremze. Tas ir ļoti svarīgi, jo dzinēja izslēgšana norāda dakšas pacēlāja operatoram, ka esat gatavs iekraušanai/izkraušanai.

6. Kad iekraušana/izkraušana ir sākusies, transportlīdzekli nekādā gadījumā nedrīkst pārvietot bez iepriekšējas dakšas pacēlāja operatora atļaujas.

7. Jebkurā laikā uz vietas var darboties vairāki autoiekrāvēji ar dakšu pacēlāju. Lūdzu, vienmēr esiet modrs un, kad vien iespējams, palieciet kabīnē.

8. Autovadītājiem nav atļauts pārvietoties prom no transportlīdzekļa bez pavadoņa. Ja autovadītājs pieprasa izmantot iekārtas, tas jādara iekraušanas/izkraušanas procesa beigās.

9. Apmeklējošajiem autovadītājiem ir jāziņo vietnes vadītājam par visiem gandrīz notikušiem negadījumiem vai negadījumiem, atrodoties uz vietas, neatkarīgi no tā, cik tie ir nelieli.

10. Ja, atrodoties uz vietas, atskan ugunsgrēka signalizācija, autovadītājiem jādodas uz vietu, kas atrodas autostāvvietā. Autovadītājiem vienmēr ir jāievēro visi būvlaukuma darbinieku norādījumi.

Other European Languages

English - Flag

Site rules - English

German - Flag

Site rules - German

French - Flag

Site rules - French

Italian - Flag

Site rules - Italian